Ethormix?


'Ethormix' is een samentrekking van 'ether', 'orgone/orgonite' en 'MX2'. 


De ether is de naam die van oudsher wordt gegeven aan het 'energetisch continuum'. Etheric Warriors is de site van Don Croft, die samen met zijn vrouw Carol de eerste was die orgonite (zie elders) is gaan gebruiken voor 'environmental healing', iets dat ondertussen wereldwijd duizenden mensen doen met zeer mooie resultaten. Zelf ben ik ook actief als `gifter`(iemand die op vrijwillige basis orgonite verspreidt) sinds 2005, en heb al vele honderden GSM-masten en andere schadelijke plekken `behandeld` in binnen- en buitenland. Ook heb ik de Facebookpagina van Etheric Warriors in beheer. 


Orgone is de term die de Oostenrijks-Hongaarse psychiater Wilhelm Reich gaf aan de alomtegenwoordige 'levensenergie'. Reich, een leerling van Freud, was een omstreden figuur, die eigengereid zijn weg is blijven gaan. Dat hij voor een groot deel aan de basis ligt van lichaamsgeöriënteerde psychotherapie is weinig bekend. Reich was een visionair, en zelfs nu is het moeilijk om over hem informatie terug te vinden die niet (negatief) gekleurd is. Over de experimenten van Michelson en Morley - die het bestaan van de ether wetenschappelijk zouden ontkrachten - zei hij dat ze gebaseerd waren op 2 verkeerde premissen: de ether is niet immobiel zoals wordt aangenomen, en licht is een lokaal fenomeen, dus de verplaatsing ervan veronderstellen is fout. 


De MX2-energie is reeds ter sprake gekomen. Hier kunt u er eventueel nog meer over lezen. Mike heeft deze naar eigen zeggen doorgekregen van 'De Sethra', zoals u op zijn site kan lezen. Ook voor mij klinkt dit raadselachtig, en mijn initiële interesse is niet gewekt (maar gelukkig ook niet afgestompt) uit drang naar sensatie of esoterie, maar door het voelen van en werken met deze bijzondere energie. 


Wilhelm ReichMijn praktijk is opgedragen aan E.P. Vincent Verelst (1912-2002)

"Ik heb altijd volgehouden dat een ideaal iets is waar men naar streeft, wel wetend dat men het nooit helemaal zal bereiken. Maar men moet er naar blijven streven."

"Tene quod bene/Behoud het goede"

Whenever understanding exists, accepting or rejecting is unnecessary.
The mind that believes, the mind that does not believe and the mind that doubts is an ignorant mind.
The path of wisdom does not lie in believing, not believing or doubting.
The path of wisdom consists in inquiring, analyzing, meditating, experimenting.
Truth is the unknown from moment to moment. Truth has nothing to do with what one believes or stops believing, neither does it have anything to do with skepticism.
Truth is not a matter of accepting or rejecting, it is something to experience, live and understand.

~Samuel Aun Weor