Hoe verloopt een sessie?


Dit is individueel verschillend en afhankelijk van de vraag, maar ik houd grosso modo de volgende werkwijze aan:


Een kort inleidend gesprek dient om even kennis te maken en u de kans te geven uit te spreken wat u bezig houdt. Dit is uitdrukkelijk geen gesprekstherapie.

Vervolgens mag u op de behandeltafel plaatsnemen: de Heliotalic Light-generator werkt dan maximaal op u in. Dit is een rustige aardende energie en misschien kunt u hierdoor tijdens de sessie uw benen licht voelen tintelen, u wat slaperig voelen, of een tijdje 'out' zijn. 
Ik werk terzelfdertijd o.a. met stemvorken, orgonite en met mijn handen, waarbij u uw grenzen mag aangeven, het spreekt vanzelf dat ik een professionele afstand bewaar. 
U zult minimaal een half uur op de behandeltafel blijven, soms laat ik mensen kort even alleen met een rustig muziekje. 

Mijn werk is intuïtief, maar natuurlijk ook gebaseerd op kennis van zaken, het kan zijn dat ik u een klassieke of alternatieve methode aanraad waarvan ik denk dat u ze kan gebruiken. Mijn bijzondere interesse/competenties liggen o.a. bij woonbiologie, voeding. Ik ben zeer bedreven in het beschermen tegen zwarte magie. Ik ben van opleiding arts, en heb ook de 3-jarige lerarenopleiding in de Alexander Techniek voltooid. Ik ben vertaler van het boek 'L'Alimentation ou la Troisième Médecine' ('Voeding, de Derde Geneeskunde') van wijlen Dr. Jean Seignalet, onderzoeker aan de Universiteit van Montpellier.


Terug             Verder