Welkom

We leven in een bijzondere en mysterieuze tijd, waarin veranderingen zich ons aan een hoog tempo opdringen. Iedereen wordt door de omstandigheden als het ware gedwongen zekerheden los te laten, maar ook de beperkingen van ons bestaan te aanvaarden. 

Streven naar zingeving en levensgeluk is voor veel mensen belangrijker geworden dan het vergaren van zo veel mogelijk materieel comfort of (schijn)zekerheid. Ieder vult dat voor zichzelf in naar eigen inzicht. Lichamelijke of psychische klachten zijn vaak verweven met persoonlijke levensvragen of relationele moeilijkheden van allerlei aard.

Healing kan een waardevol instrument zijn op uw reis door het leven.

Ik stel mijn kennis en kunde graag tot uw dienst en hoop u terug te zien in mijn praktijk.


Verder


Meteen naar de MX2 Heliotalic Generator-kristallen

Ik wil graag een afspraak maken